ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ

Η TCS courier services δεν παραλαμβάνει για διεκπεραίωση ταχυδρομικά αντικείμενα των οποίων η μεταφορά αντίκειται στους εκάστοτε ισχύοντες νόμους και διατάξεις. Ειδικότερα δεν αναλαμβάνει για μεταφορά τα ακόλουθα:

 • Χρήματα & Χρεόγραφα
 • Επικίνδυνα & Εκρηκτικά Υλικά
 • Ζώα
 • Τρόφιμα
 • Αντίκες (Εύθραστα Αντικείμενα) & Ράβδοι Χρυσού
 • Πυροβόλα όπλα και Τμήματά τους
 • Πυρομαχικά
 • Νεκροί – Τέφρα
 • Κοσμήματα, Πολύτιμοι Λίθοι & Μέταλλα
 • Ναρκωτικά
 • Κάθε Παράνομη Ιδιοκτησία Απαγορευμένη από Νόμο / Διάταξη

Επίσης διατηρεί τη δυνατότητα να αρνηθεί να μεταφέρει αντικείμενα τα οποία χαρακτηρίζονται επικίνδυνα, όπως:

 • Χρήματα
 • Εύθραυστα αντικείμενα μη επαρκώς συσκευασμένα
 • Ενεργοποιημένες τραπεζικές κάρτες
 • Κάρτες Χρόνου Σταθερής και Κινητής Τηλεφωνίας
 • Χρυσό σε οποιαδήποτε μορφή
 • Ωρολόγια Χρυσά
 • Κοσμήματα
 • Πολύτιμοι Λίθοι & Μέταλλα
 • Αρχαιότητες
 • Έργα Τέχνης
 • Μη Αναπαραγώγιμα Έγγραφα ή Αντικείμενα (πχ Αλληλογραφία/Φιλμ/Βίντεο Προσωπικής Αξίας, Γραμματόσημα, Λαχεία, Αντίκες)
 • Αλλοιώσιμα Τρόφιμα
 • Φυτά
 • Ναρκωτικά
 • Εύφλεκτα, Εκρηκτικά & Ραδιενεργά Υλικά
 • Βιολογικό Υλικό
 • Μολυσματικές, Διαβρωτικές & Δηλητηριώδεις Ουσίες
 • Είδη ή μέρη Οπλισμού
 • Ζώα
 • Πορνογραφικό Υλικό και
 • Γενικά Είδη των οποίων η μεταφορά απαγορεύεται από διεθνείς συμβάσεις ή Οργανισμούς (ΙΑΤΑ, ICAO) ή/και από διατάξεις της Κοινοτικής ή/και Εθνικής νομοθεσίας.

τα οποία δύναται να μεταφέρει υπό όρους και προϋποθέσεις.

Όσον αφορά την απαγόρευση των χρημάτων & χρεογράφων εξαιρείται ότι αφορά την υπηρεσία Αντικαταβολής.

H εταιρεία σε περίπτωση που κληθεί να μεταφέρει αντικείμενο ή φάκελλο στο οποίο περιέχεται κάτι από τα παραπάνω χωρίς να γνωρίζει το περιεχόμενο του για την αξιολόγηση της παραλαβής του ή μη, δύναται να αξιωθεί αποζημίωσης από τον αποστολέα σε περίπτωση πρόκλησης ζημιάς ή βλάβης προς το προσωπικό της εταιρείας ή τρίτους.
 1. Για όλες τις αποστολές ο ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΑΠΟΣΤΟΛΕΑΣ/ΕΝΤΟΛΕΑΣ και η εταιρεία μας μπορεί να ΑΡΝΗΘΕΙ την διεκπεραίωση της μεταφοράς σε περίπτωση που ενημερωθεί για απαγορευμένο περιεχόμενο.
 2. Η εταιρεία μας έχει το δικαίωμα βάσει νόμου αλλά όχι την υποχρέωση να ελέγξει το προς παραλαβή αντικείμενο και να αρνηθεί την διεκπεραίωση της αποστολής εφόσον το κρίνει.
 3. H εταιρεία μας αναλαμβάνει την αποστολή και την διεκπεραίωση της ΚΑΤΑ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΛΑΤΗ/ΕΝΤΟΛΕΑ η οποία σύμφωνα με τους όρους λέει ότι δεν περιλαμβάνονται τα προαναφερθέντα απαγορευμένα είδη.