Υπηρεσίες

Ενδεικτικός κατάλογος παρεχόμενων υπηρεσιών
  • Υπηρεσία αποστολής δεμάτων και φακέλλων πανελλαδικά .
  • Επείγουσες ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ παραδόσεις εντός πόλης .
  • Υπηρεσία κατάθεσης εγγράφων σε υπηρεσίες και λήψη αριθμού πρωτοκόλλου .
  • Υπηρεσίες διανομής εμπορευμάτων καταστημάτων(ehop) .
  • Υπηρεσία ενημέρωσης παραλήπτη με SMS για επικείμενη παράδοση .
    
  • Υπηρεσία είσπραξης & απόδοσης αντικαταβολής για πελάτες με επαγγελματικό ΑΦΜ εντός 24ων ωρών.
  • Υπηρεσία διανομής κοινοχρήστων για εταιρείες διαχείρισης κτιρίων .