Χ.Υ.Κ

Περιεχόμενα

Α. Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ  ΤΗΣ  TCS COURIER.

Β. ΟΙ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ TCS COURIER
ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΑΥΤΩΝ.

Γ. ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ ΤΗΣ TCS COURIER

Δ. ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣΕΙΣ.

ΟΡΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΕΠΙΔΟΤΩΝ ΤΑΧ. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ.

ΣΤ. ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ.

Ζ. ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΩΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ.

Η. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ.

Θ. ΧΡΕΩΣΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ.

Ι. ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΧΡΗΣΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ.

Κ. OPOI & ΠΡΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ANAΛHΨHΣ METAΦOPAΣ EΓΓPAΦΩN & ΔEMATΩN AΠO THΝ TCS COURIER IKE ΜΕ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ TCS COURIER SERVICES.

Α. Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ  ΤΗΣ  TCS COURIER:
Η TCS courier P.C ιδρύθηκε το 2018 με τη μορφή ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας εφεξής θα αποκαλείτε στο παρόν έγγραφο TCS COURIER SERVICES. Σκοπός της είναι η εξυπηρέτηση αποστολών δεμάτων και επιστολών εντός της Ελλάδος και κυρίως εντός του δικτύου των πόλεων που διατηρεί αντιπροσώπους. Η «TCS COURIER SERVICES» έχει αδειοδοτηθεί με την, προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία, με Γενική Άδεια Ταχυδρομικών υπηρεσιών από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, (ΕΕΤΤ) με αριθμό 20-121.
 
Β. ΟΙ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ TCS COURIER SERVICES ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΑΥΤΩΝ
(α) Περιοχές στις οποίες παρέχεται. Η TCS COURIER SERVICES εξυπηρετεί τους πελάτες της πανελλαδικά μέσω του δικτύου αντιπροσώπων της.
(β) Δεσμευτικός χρόνος επίδοσης του ταχ/κού αντικειμένου. Η TCS COURIER SERVICES παραδίδει σύμφωνα με την επιθυμία του χρήστη την επόμενη ημέρα σε Αθήνα ,εντός 1-3 εργάσιμων στην επαρχία και αυθημερόν σε Αθήνα. Επίσης διεκπεραιώνει επείγουσες παραδόσεις σε διάστημα 2-3 ωρών μέσα στην Αθήνα.
(γ) Είδος και όρια βάρους των ταχ/κών αντικειμένων που μπορεί να διακινήσει η επιχείρηση. Η TCS COURIER SERVICES έχει τη δυνατότητα να διακινήσει από φάκελο μέχρι ογκώδη αντικείμενα και δέματα.

Γ. ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ ΤΗΣ TCS COURIER SERVICES
Δυνατότητα υπογραφής ξεχωριστής σύμβασης σε περιπτώσεις ομαδικών αποστολών ή σε ειδικής φύσεως πελάτες κ.α.

Η TCS COURIER SERVICES δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να συνάπτουν ξεχωριστές συμβάσεις ανάλογα με ειδικής φύσεως αποστολές.

Δ. ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ
Δεν γίνονται αποδεκτά προς μεταφορά:
• Εύθραυστα αντικείμενα μη επαρκώς συσκευασμένα
• Χρήματα σε μετρητά
• Συνάλλαγμα
• Χρυσό σε ράβδους
• Κοσμήματα
• Πολύτιμα μέταλλα
• Πολύτιμοι Λίθοι
• Αρχαιότητες
• Έργα τέχνης
• Προσωπική Αλληλογραφία
• Αλλοιώσιμα Τρόφιμα
• Γραμματόσημα
• Φυτά
• Ναρκωτικά-Εκρηκτικά
• Είδη ή μέρη οπλισμού
• Ζώα
• Πορνογραφικό Υλικό
• και γενικά είδη τα οποία δεν δέχεται για διεκπεραίωση η ΙΑΤΑ
• Εμπορεύματα προς πώληση που δεν συνοδεύονται από Τιμολόγιο ή Δ.Α
• Αντίκες
• Πυροβόλα όπλα και τμήματά τους
• Πυρομαχικά
• Νεκροί – Τέφρα
• Κάθε παράνομη ιδιοκτησία απαγορευμένη από τον νόμο / διάταξη
• Αντικείμενα χωρίς επαρκή στοιχεία παράδοσης.
Επίσης διατηρεί την δυνατότητα να αρνηθεί να μεταφέρει αντικείμενα τα οποία χαρακτηρίζονται επικίνδυνα όπως:
• ΕΚΡΗΚΤΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΜΕ ΚΑΨΟΥΛΕΣ
• ΑΕΡΙΑ ΚΑΝΙΣΤΡΑ ΒΟΥΤΑΝΙΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΗΡΕΣ, ΦΙΑΛΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ
• ΕΥΦΛΕΚΤΑ ΥΓΡΑ ΒΕΡΝΙΚΙΑ, ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ (blanco), ΣΠΡΕΙ ΜΑΛΛΙΩΝ
• ΕΥΦΛΕΚΤΑ ΣΤΕΡΕΑ ΣΠΙΡΤΑ
• ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΑ ΒΑΦΕΣ ΜΑΛΛΙΩΝ, ΛΟΣΙΟΝ ΓΙΑ ΠΕΡΜΑΝΑΝΤ
• ΔΗΛΗΤΗΡΙΑ ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΑ, ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ
• ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΑ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΕΣ, ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΡΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ
• ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΑ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΛΙΘΙΟΥ ΚΑΙ ΥΓΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
• ΑΡΩΜΑΤΑ ΚΟΛΟΝΙΕΣ, ΣΠΡΕΙ, ΑΠΟΣΜΗΤΙΚΑ
  τα οποία δύναται να μεταφέρει υπό όρους και προϋποθέσεις.

Ε. ΟΡΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΕΠΙΔΟΤΩΝ ΤΑΧ. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ
Η TCS COURIER SERVICES ενημερώνει τον χρήστη για κάθε ανεπίδοτη αποστολή. Αναζητά ή συμπληρωματικά στοιχεία παράδοσης για την ολοκλήρωση της αποστολής. Σε περίπτωση που είναι ανέφικτη η παράδοση του Ταχ/κού Αντικειμένου, αυτό φυλάσσεται για 20 ημέρες και κατόπιν επιστρέφεται στον αποστολέα.

Να τονισθεί ότι και στις περιπτώσεις άρνησης του εκάστοτε Παραλήπτη να παραλάβει μια αποστολή, η εν λόγω αποστολή θα επιστρέφεται στον Αποστολέα με χρέωση ίση του αρχικού ποσού που καταβλήθηκε για την αποστολή της.

ΣΤ. ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ
(α). Απώλεια του Ταχ/κού Αντικειμένου: μη επίδοση στον παραλήπτη.
(β). Καθυστερημένη επίδοση: Παράδοση εκτός συμφωνημένων χρονικών ορίων.
(γ). Μερική ή ολική καταστροφή: Ζημία παρά την αρίστη συσκευασία του αποστολέα. Βασική προϋπόθεση το αντικείμενο να έχει συσκευασθεί με ευθύνη του χρήστη και το αίτημα για ζημία να κατατεθεί εντός 24 ωρών από την επίδοση.

Στις παραπάνω περιπτώσεις η TCS COURIER SERVICES καταβάλλει αποζημίωση ύψους:
α. Για αποδεδειγμένη απώλεια ή ολική κλοπή ή ολική καταστροφή του περιεχομένου φακέλου καταβάλλεται ελάχιστη αποζημίωση 50 € και μέγιστη αποζημίωση 70 € και επιστροφή του καταβληθέντος ταχυδρομικού τέλους για τη συγκεκριμένη αποστολή.
β. Για αποδεδειγμένη απώλεια ή ολική κλοπή ή ολική καταστροφή του περιεχομένου δέματος καταβάλλεται ελάχιστη αποζημίωση 100 € και μέγιστη αποζημίωση 400 € και επιστροφή του καταβληθέντος ταχυδρομικού τέλους για τη συγκεκριμένη αποστολή.
γ. Ο υπολογισμός της καταβλητέας αξίας γίνεται βάσει μικρότερης αξίας του αντικειμένου όπως αυτή προκύπτει από το τιμολόγιο αγοράς αυτού. Σε καμία περίπτωση δεν υπερβαίνει το παραπάνω ποσό. Η αποζημίωση καταβάλλεται σε μετρητά μέσα σε 5 εργάσιμες από την έγκριση και την αποδοχή από την επιτροπή επίλυσης διαφορών.
δ. Η TCS COURIER SERVICES σε καμία περίπτωση δεν φέρει ευθύνη για τυχόν επερχόμενες ζημίες ή έμμεσες απώλειες από οποιονδήποτε λόγο και να επέλθουν. Στις ανωτέρω ζημίες ή έμμεσες απώλειες περιλαμβάνεται κάθε απώλεια εισοδήματος ή διαφυγόντος κέρδους από μη επίδοση ή καθυστέρηση αποστολής.

Ζ. ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΩΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Οι ταχυδρομικές επιχειρήσεις (πάροχοι) δεν ευθύνονται για ολική ή μερική καταστροφή στις εξής περιπτώσεις:
1. Με την επίδοση του αντικειμένου, με αποδεδειγμένα στοιχεία παράδοσης.
2. Εκτάκτου ανάγκης, τις οποίες οι επιχειρήσεις δεν μπορούσαν να προβλέψουν ούτε να αποφύγουν. Στις περιπτώσεις αυτές,   επιστρέφεται το καταβληθέν ταχυδρομικό τέλος.
3. Αποδεδειγμένων εγκληματικών ενεργειών στις εγκαταστάσεις ή στα μεταφορικά μέσα, που έχουν σαν αποτέλεσμα την απώλεια, βλάβη ή καταστροφή ταχυδρομικών αντικειμένων. Στις περιπτώσεις αυτές, επιστρέφεται το καταβληθέν ταχυδρομικό τέλος.
4. Λόγω της ιδιαίτερης ευπαθούς φύσης του περιεχομένου του ταχυδρομικού αντικειμένου ή δέματος, όπως ιδίως τρόφιμα με ημερομηνία λήξης και φάρμακα,
5. Αποδεδειγμένης αμέλειας του αποστολέα, όπως ιδίως ακατάλληλη συσκευασία, λανθασμένη περιγραφή του αντικειμένου και ελλιπή ή λανθασμένα στοιχεία του παραλήπτη.
6. Αποστολών, των οποίων το περιεχόμενο εμπίπτει σε απαγόρευση διακίνησης ή κατοχής για τον αποστολέα και/ή τον παραλήπτη. 7. Αποστολών, το περιεχόμενο των οποίων κατάσχεται ή καταστρέφεται από τις αρμόδιες Αρχές,
8. Όταν ο παραλήπτης δεν έχει ενδιαφερθεί για παραλαβή του ταχυδρομικού αντικειμένου για διάστημα άνω των 6 μηνών,
9. Όταν ο παραλήπτης παραλαμβάνει το αντικείμενο και εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών δεν έχει εκφράσει επιφύλαξη.

Η. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Αποτελείται από τον διευθύνοντα σύμβουλο ,το νομικό σύμβουλο και το λογιστή της εταιρείας. Συγκροτείται κατόπιν γραπτής αιτήσεως ή αποστολής με fax ή mail στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας εντός 20 ημερών από την έναρξη της αποστολής. Για οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ του χρήστη και της εταιρείας ,η TCS COURIER SERVICES καταβάλλει σε πρώτη φάση προσπάθεια επίλυσης με διαπραγματεύσεις. Εάν η διαφορά δεν επιλυθεί αρμόδια είναι τα δικαστήρια Αθηνών. Ο χρήστης μπορεί να απευθύνεται στο τμήμα εξυπηρέτησης πελατών για κάθε απορία του σχετικά με την τύχη των αποστολών του.

Θ. ΧΡΕΩΣΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ
Οι υπηρεσίες που προσφέρει η TCS COURIER SERVICES για τις εκτός Αθηνών αποστολές σε κεντρικές πόλεις είναι οι εξής:
Παραλαμβάνει και παραδίδει την επόμενη εργάσιμη ημέρα και το Σαββάτο(με επιπλέον χρεώση). Παραλαμβάνει προκηρύξεις , διαγωνισμούς και κάνει αντικαταβολές. Βασική χρέωση είναι :10,00 € για αποστολή φακέλου, 13,00€ για δέματα έως 2 κιλά και 3,00 € για κάθε επιπλέον κιλό.Η αντικαταβολή γίνεται με μετρητά ή μέσω ΦΟΡΗΤΟΥ POS.   Για παράδοση το Σαββάτο η επιβάρυνση είναι :4,90 €. Ραντεβού για παραλαβή ή παράδοση χρεώνεται με 3 € επιπλέον. Καθυστέρηση κατά την παραλαβή : 0,50€ ανά λεπτό πλέον των 10min. Χιλιομετρική εξυπηρέτηση: Εξυπηρετούμε πάνω από 1000 σημεία σε όλη την Ελλάδα που βρίσκονται εντός των ορίων πόλεων . Για κάθε σημείο ανάλογα με την απόσταση και το χρόνο εξυπηρέτησης υπάρχει ειδική χρέωση. Ειδοποιητήριο: Σε περίπτωση απουσίας του παραλήπτη ο courier θυροκολλεί ένα ειδοποιητήριο έτσι ώστε όταν επιστρέψει ο παραλήπτης να κλείσει ραντεβού για παράδοση. ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΘΕΙΤΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ Η ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΠΑΝΤΑ ΤΙΣ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ. www.tcscourier.gr

Χρεώσεις για τις εντός Αθήνών αποστολές:

Για παραδόσεις στο λεκανοπέδιο την επόμενη ημέρα : 6,80 € μέχρι τα δύο κιλά και 1,25€ για κάθε επιπλέον κιλό.

Για αυθημερόν παραδόσεις ειδικές υπηρεσίες και άλλα
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΘΕΊΤΕ ΤΟΝ ΕΙΔΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΖΩΝΩΝ ΑΠΟ-ΠΡΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ. www.tcscourier.gr

 

 

 

Ι. ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΧΡΗΣΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
Η εταιρεία λειτουργεί καθημερινά από τις 8.00 π.μ έως τις 18.00 μ.μ. Εξυπηρετούνται πρώτα άτομα με ειδικές ανάγκες εφόσον υπάρχουν σε λίστα αναμονής χρηστών της εταιρείας. Επίσης στα κεντρικά γραφεία υπάρχει τμήμα εξυπηρέτησης πελατών για να αντιμετωπίζει τυχόν προβλήματα στις συναλλαγές με το κοινό.

Κ. OPOI & ΠΡΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ANAΛHΨHΣ METAΦOPAΣ EΓΓPAΦΩN & ΔEMATΩN AΠO THΝ  TCS COURIER IKE – TCS COURIER SERVICES
Για την μεταφορά δεμάτων και εγγράφων μέσω του συστήματος αποστολής και διεκπεραίωσης της «TCS COURIER SERVICES», ο Αποστολέας συμφωνεί με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο παρόν έντυπο. Ο οποιοσδήποτε εμπλεκόμενος εκπρόσωπος, πράκτορας ή υπάλληλος της «TCS COURIER SERVICES», ο Αποστολέας ή Παραλήπτης δεν έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει ή να άρει τους αναφερόμενους όρους και προϋποθέσεις.

ΑΡΘΡΟ 1: Το Συνοδευτικό Δελτίο Ταχυμεταφοράς ΣΥ.ΔΕ.ΤΑ της «TCS COURIER SERVICES» είναι έντυπο μη διαπραγματεύσιμο και ο Αποστολέας αναγνωρίζει ότι συμπληρώθηκε από αυτόν ή από την «TCS COURIER SERVICES» για λογαριασμό του. Ο Αποστολέας δηλώνει και αποδέχεται ότι είναι κύριος ή κάτοχος ή εκπρόσωπος του κυρίου ή του κατόχου των υπό μεταφορά αγαθών. Επίσης δηλώνει ότι με το παρόν αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους μεταφοράς της «TCS COURIER SERVICES» τόσο για τον εαυτό του όσο και υπό την ιδιότητα του εκπροσώπου του εντολέα, κυρίου ή κατόχου, των υπό μεταφορά αγαθών.

ΑΡΘΡΟ 2: Ο Αποστολέας εγγυάται ότι το υπό διεκπεραίωση αντικείμενο:
Α) δεν εμπίπτει στα μη αποδεκτά από τη «TCS COURIER SERVICES» Ταχυδρομικά Αντικείμενα .

Β) φέρει σωστά τα απαιτούμενα στοιχεία αποστολέα και παραλήπτη .

Γ) έχει συσκευασθεί κατάλληλα ώστε να εξασφαλιστεί η ασφαλής διεκπεραίωση.
Πρόσθετα έξοδα που τυχόν προκύψουν κατά τη διεκπεραίωση, (πχ. επιστροφή ή αποθήκευση) της Αποστολής θα καταβληθούν από τον Αποστολέα/Εντολέα.

ΑΡΘΡΟ 3: Η «TCS COURIER SERVICES» δικαιούται αλλά δεν υποχρεούται να προβεί σε έλεγχο του περιεχομένου της αποστολής την οποία αναλαμβάνει να διεκπεραιώσει. Επιπλέον έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την παραλαβή του αντικειμένου, εφόσον ο αποστολέας αρνηθεί τον έλεγχο αυτού.

Η «TCS COURIER SERVICES» έχει το δικαίωμα να διακόψει τη διεκπεραίωση κάποιου αντικειμένου όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι αυτό εμπίπτει στα μη αποδεκτά από τη «TCS COURIER SERVICES» Ταχυδρομικά Αντικείμενα ή όταν ο Αποστολέας για οποιονδήποτε λόγο έδωσε ελλιπή ή λανθασμένα για τη διεκπεραίωση στοιχεία ή τέλος αν δεν υποβληθεί τα απαραίτητα έγγραφα που απαιτούνται από τις αρμόδιες τελωνειακές αρχές.

ΑΡΘΡΟ 4: Η «TCS COURIER SERVICES» έχει το δικαίωμα να παρακρατήσει ή να αρνηθεί την παράδοση κάθε είδους το οποίο μεταφέρει προκειμένου να εξασφαλίσει οποιαδήποτε δαπάνη προκύπτει από την εν λόγω μεταφορά ή προγενέστερες (ναύλοι-δασμοί-φορτωτικές κλπ) μέχρι να εξοφληθεί πλήρως.

ΑΡΘΡΟ 5: Η «TCS COURIER SERVICES» αναλαμβάνει τη διεκπεραίωση αποστολών με χρέωση της αμοιβής της στον παραλήπτη. Σε περίπτωση μη καταβολής της παραπάνω αμοιβής για οποιονδήποτε λόγο, την υποχρέωση εξόφλησης της
«TCS COURIER SERVICES» αναλαμβάνει ο Αποστολέας.

ΑΡΘΡΟ 6: Η «TCS COURIER SERVICES» διεκπεραιώνει κάθε είδους αποστολή (πχ. αγορά, αντικαταβολή κλπ.) και με μη έγγραφη εντολή (πχ. ηλεκτρονική, τηλεφωνική). Στις περιπτώσεις αυτές ο εντολέας έχει τα δικαιώματα και υποχρεώσεις του αναγραφόμενου ως αποστολέα στο ΣΥ.ΔΕ.ΤΑ.

ΑΡΘΡΟ 7: Σε περίπτωση απώλειας ή ζημίας του αποστελλομένου αντικειμένου, εγγράφου ή δέματος, η ευθύνη της «TCS COURIER SERVICES» περιορίζεται στο μικρότερο των παρακάτω οριζόμενων ποσών:
α. Για αποδεδειγμένη απώλεια ή ολική κλοπή ή ολική καταστροφή του περιεχομένου φακέλου καταβάλλεται ελάχιστη αποζημίωση 50 € και μέγιστη αποζημίωση 70 € και επιστροφή του καταβληθέντος ταχυδρομικού τέλους για τη συγκεκριμένη αποστολή.
β. Για αποδεδειγμένη απώλεια ή ολική κλοπή ή ολική καταστροφή του περιεχομένου δέματος καταβάλλεται ελάχιστη αποζημίωση 100 € και μέγιστη αποζημίωση 400 € και επιστροφή του καταβληθέντος ταχυδρομικού τέλους για τη συγκεκριμένη αποστολή.
γ. Ο υπολογισμός της καταβλητέας αξίας γίνεται βάσει μικρότερης αξίας του αντικειμένου όπως αυτή προκύπτει από το τιμολόγιο αγοράς αυτού. Σε καμία περίπτωση δεν υπερβαίνει το παραπάνω ποσό.

δ) Στο πραγματικό κόστος κτήσης εγγράφων ή αντικειμένων, χωρίς να λαμβάνεται υπ’ όψη η εμπορική αξία ή η ιδιαίτερη αξία αυτών για τον αποστολέα, παραλήπτη ή τρίτο πρόσωπο και με ανώτατο όριο τα ως άνω οριζόμενα ποσά. της απώλειας ή ζημίας το οποίο κατεβλήθη για το έγγραφο ή το δέμα με ανώτατο όριο τα ως άνω οριζόμενα ποσά. Ως πραγματικό κόστος κτήσης νοείται: για τα έγγραφα το κόστος αντικατάστασης ή αναπαραγωγής αυτών και για τα αντικείμενα το κόστος αγοράς, επισκευής ή αντικατάστασης αυτών (λαμβάνοντας υπ’ όψη την κατάσταση στην οποία ήταν κατά την παραλαβή), όπως αποδεικνύεται από σχετικά προσκομιζόμενα παραστατικά.
Τα ανωτέρω ισχύουν και για τις περιπτώσεις αποστολών με δηλωμένη αξία χωρίς όμως να έχουν ασφαλιστεί στη «TCS COURIER SERVICES». Σε κάθε περίπτωση, ισχύουν τα οριζόμενα από την Υπουργική Απόφαση 688/52/2013 (ΦΕΚ 1412). Η «TCS COURIER SERVICES» συμβάλλεται με τον Εντολέα/Αποστολέα επί τη βάσει του αυστηρού περιορισμού της ευθύνης της μόνο για άμεση ζημιά και για τα όρια που περιγράφονται ανωτέρω. Σε καμία περίπτωση δεν φέρει ευθύνη για κάθε άλλο είδος απώλειας ή ζημιάς (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά θετικής ή αποθετικής ζημιάς, διαφυγόντων κερδών, απώλεια εισοδήματος κλπ.) από οποιοδήποτε λόγο και αν επέλθουν, ακόμα και στην περίπτωση που ο κίνδυνος μιας τέτοιας απώλειας ή ζημιάς τέθηκε υπόψη της «TCS COURIER SERVICES» πριν ή μετά την αποδοχή της αποστολής. Τυχόν απαιτήσεις του Εντολέα/Αποστολέα ή τρίτων περιορίζονται σε μια μόνο
αξίωση ανά αποστολή, η διευθέτηση της οποίας αποτελεί πλήρη και τελική διευθέτηση για κάθε απώλεια ή ζημιά σε σχέση με την αποστολή.
Η «TCS COURIER SERVICES», σε καμία περίπτωση, δεν μπορεί να γνωρίζει το ακριβές περιεχόμενο των εκάστοτε αποστολών. Ο Εντολέας/Αποστολέας αποδέχεται ανεπιφύλακτα ότι η αξία του περιεχομένου – στην περίπτωση που δεν μπορεί να προβεί ο ίδιος στην ασφάλιση του μέσω της «TCS COURIER SERVICES» καταβάλλοντας το αντίστοιχο τίμημα – είναι σε κάθε περίπτωση χαμηλότερη από τα αναγραφόμενα όρια στο άρθρο 7.1 & 7.2 και είναι ο ίδιος υπεύθυνος για τυχόν υπερβάσεις των παραπάνω ορίων, δε οποιαδήποτε περίπτωση απώλειας ή ζημιάς της αποστολής.

ΑΡΘΡΟ 8: Ο Εντολέας/Αποστολέας έχει τη δυνατότητα να προβεί σε ασφαλιστική κάλυψη των αποστολών του, μέσω της ασφαλιστικής εταιρείας με την οποία συνεργάζεται η «TCS COURIER SERVICES» επιβαρυνόμενος με το ανάλογο κόστος ασφάλισης που ανέρχεται 0.6% επί της ασφαλιζόμενης αξίας (αποστολές εσωτερικού) και 1% της ασφαλιζόμενης αξίας (αποστολές εξωτερικού). Η ασφαλιζόμενη αξία πρέπει να δηλώνεται στο προκαθορισμένο πεδίο ασφάλισης του ΣΥ.ΔΕ.ΤΑ. και να δύναται να επιβεβαιωθεί από σχετικά νόμιμα παραστατικά.
Για αποστολές αξίας άνω των 3.000 Ευρώ η διακίνηση και η ασφαλιστική κάλυψη των αποστολών μπορεί να γίνει μόνον κατόπιν επικοινωνίας και ειδικής συμφωνίας (γραπτής μέσω FAX) με την εταιρεία.
Ρητά συμφωνείται ότι σε περίπτωση που ο Εντολέας/Αποστολέας προβεί στην ασφάλιση των μεταφερόμενων με την «TCS COURIER SERVICES» αντικειμένων σε άλλη ασφαλιστική εταιρεία της δικής του επιλογής (πέραν δηλαδή της ασφαλιστικής κάλυψης που του παρέχει η «TCS COURIER SERVICES» με την παρούσα σύμβαση), η ευθύνη της «TCS COURIER SERVICES» – συνολικά έναντι του Εντολέα/Αποστολέα και επομένως και της εκάστοτε ασφαλιστικής εταιρείας καθώς και οποιουδήποτε άλλου τρίτου – δεν θα υπερβαίνει τα ποσά που ρητά έχουν συμφωνηθεί και περιγράφονται ανωτέρω (Άρθρο 7 7.1 και 7 7.2).
Στην περίπτωση αυτή, ο Εντολέας/Αποστολέας ή τρίτος δηλώνει και εγγυάται στην «TCS COURIER SERVICES» ότι στην ασφάλιση έχει συμπεριληφθεί ο όρος παραίτησης του αναγωγικού δικαιώματος της ασφαλιστικής εταιρείας κατά του μεταφορέα, είναι δε υπεύθυνος έναντι της «TCS COURIER SERVICES» για κάθε ζημιά που τυχόν υποστεί από τη μη αναγραφή του ανωτέρου όρου στην ασφαλιστική κάλυψη.Αυτόδηλο τυγχάνει ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή από την «TCS COURIER SERVICES» οποιουδήποτε ποσού αποζημίωσης είναι η με αποδεδειγμένη ευθύνη της «TCS COURIER SERVICES» καταστροφή, απώλεια ή κλοπή του αντικειμένου.

ΑΡΘΡΟ 9: Η «TCS COURIER SERVICES» καταβάλλει κάθε προσπάθεια και θα προβαίνει σε κάθε ενέργεια προκειμένου να παραδώσει κάθε αποστολή σύμφωνα με τα συνήθη χρονοδιαγράμματα παράδοσης. Τυχόν εσφαλμένη αντίληψη του Εντολέα/Αποστολέα η αυτόβουλη αναγραφή-επισήμανση επί του ΣΥ.ΔΕ.ΤΑ. ή της αποστολής σχετικά με τους χρόνους παράδοσης δεν ισχύει και δε δημιουργεί δέσμευση για την εταιρεία. Σε περίπτωση καθυστέρησης επίδοσης μιας αποστολής με προφανή και αποδεδειγμένη υπαιτιότητα της «TCS COURIER SERVICES» δεν ευθύνεται, για οποιαδήποτε ζημιά ή απώλεια που προκαλείται, πέραν των όρων που ορίζονται στην ΥΑ 688/52/2013 (ΦΕΚ 1412).
Συγκεκριμένα η αποζημίωση σε περίπτωση καθυστέρησης επίδοσης ταχυδρομικού αντικειμένου δε δύναται να υπερβαίνει την αποζημίωση που καταβάλλεται για απώλεια μη ασφαλισμένων αποστολών, όπως αυτή ορίζεται στο Άρθρο 7 7.1 και 7.2
Τα οριζόμενα ανώτατα ποσά αποζημίωσης είναι αποδεκτά από τον Εντολέα/Αποστολέα, ο οποίος παραιτείται από κάθε άλλη πιθανή αξίωσή του για επιπλέον θετική ή αποθετική ζημιά, διαφυγόντα κέρδη, απώλεια εισοδήματος κ.λ.π., από οποιονδήποτε λόγο και αν επέλθουν.
Τα παραπάνω ισχύουν ακόμα και αν η πιθανότητα μιας τέτοιας απώλειας τέθηκε υπόψη της «TCS COURIER SERVICES» πριν ή μετά την αποδοχή της αποστολής.
Σε καμία όμως περίπτωση η «TCS COURIER SERVICES» δεν φέρει ευθύνη για καθυστέρηση παραλαβής, μεταφοράς ή παράδοσης αποστολής ή για οποιαδήποτε απώλεια, ζημιά, βλάβη, κακή παράδοση ή μη παράδοση οφειλόμενα σε ανωτέρα βία ή απρόβλεπτες αιτίες, όπως ενδεικτικά αναφέρονται:

α) Έκτακτα γεγονότα κείμενα πέρα των ανθρώπινων αντικειμενικά δυνατοτήτων (ατύχημα, δυσμενείς καιρικές συνθήκες, αργοπορία
μεταφορικών μέσων, εγκληματικές ενέργειες κ.λ.π.).

β) Πράξεις και παραλείψεις ή λανθασμένες οδηγίες του αποστολέα ή του παραλήπτη ή τρίτου προσώπου
έχοντος συμφέρον από τη συγκεκριμένη αποστολή.

γ) Η φύση της αποστολής στην οποία μπορεί να επέλθει ειδική βλάβη, αλλοίωση ή καταστροφή πχ. ευπαθή
τρόφιμα, μαγνητικά μέσα κοκ.
Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη της «TCS COURIER SERVICES» για τις μεταφερόμενες αποστολές παύει να ισχύει με την παράδοση της αποστολής του παραλήπτη. Η υπογραφή του Παραλήπτη με την αναγραφή των στοιχείων παράδοσης πάνω στο αντίγραφο του ΣΥ.ΔΕ.ΤΑ. χωρίς την έγγραφη επισήμανση οποιασδήποτε Επιφύλαξης, αποτελεί αδιάσειστη απόδειξη του ορθού της παράδοσης.

ΑΡΘΡΟ 10: Κάθε απαίτηση πρέπει να εγερθεί από τον αποστολέα και να επιδοθεί εγγράφως στα κεντρικά γραφεία της «TCS COURIER SERVICES» ή στον πλησιέστερο πράκτορα ή αντιπρόσωπο της, σε διάστημα 6 μηνών από την ημερομηνία αναλήψεως της αποστολής από την «TCS COURIER SERVICES». Καμία απαίτηση δεν γίνεται δεκτή μετά την παρέλευση της παραπάνω χρονικής προθεσμίας.

ΑΡΘΡΟ 11: Η «TCS COURIER SERVICES» δεν αναλαμβάνει την διεκπεραίωση και μεταφορά των εξής εγγράφων και αντικειμένων: Χρήματα – Εύθραυστα αντικείμενα μη επαρκώς συσκευασμένα – Ενεργοποιημένες τραπεζικές κάρτες – Κάρτες Χρόνου Σταθερής και Κινητής Τηλεφωνίας – Χρυσό σε οποιαδήποτε μορφή – Ωρολόγια Χρυσά – Κοσμήματα – Πολύτιμοι Λίθοι & Μέταλλα – Αρχαιότητες – Έργα τέχνης – Μη Αναπαραγώγιμα Έγγραφα ή Αντικείμενα (πχ. Αλληλογραφία/Φιλμ/Βίντεο Προσωπικής Αξίας, Γραμματόσημα, Λαχεία, Αντίκες) – Αλλοιώσιμα Τρόφιμα – Φυτά –Ναρκωτικά –Εύφλεκτα, Εκρηκτικά & Ραδιενεργά Υλικά – Βιολογικό Υλικό – Μολυσματικές Διαβρωτικές & Δηλητηριώδεις Ουσίες – Είδη ή μέρη οπλισμού – Ζώα – Πορνογραφικό υλικό και γενικά Είδη
των οποίων η μεταφορά απαγορεύεται από διεθνείς συμβάσεις ή Οργανισμούς (ΙΑΤΑ, ICAO) ή και από διατάξεις της Κοινοτικής ή/και Εθνικής νομοθεσίας (βλ. παραπάνω παράγραφο Δ). Η «TCS COURIER SERVICES» δεν υποχρεούται να ελέγξει το περιεχόμενο του υπό διακίνηση αντικειμένου και ο Αποστολέας δηλώνει υπεύθυνα ότι η αποστολή δεν περιλαμβάνει κάποιο από τα παραπάνω είδη.

ΑΡΘΡΟ 12: Κάθε ταχυδρομικό αντικείμενο ζυγίζεται/ογκομετρείται στις εγκαταστάσεις της εταιρείας και επ’ αυτού του βάρους γίνεται η τιμολόγησή του ανεξαρτήτως από την δήλωση βάρους του αποστολέα. Η χρέωση κάθε αποστολής υπολογίζεται με βάση το μεγαλύτερο βάρος μεταξύ του πραγματικού και ογκομετρικού.

ΑΡΘΡΟ 13: Όταν το ταχυδρομικό αντικείμενο δεν είναι δυνατόν, για κάποιο λόγο, να επιδοθεί στον παραλήπτη ή να επιστραφεί στον αποστολέα, τότε παραμένει για έξι (6) μήνες από την τελευταία αποτυχημένη προσπάθεια επίδοσής του, στις αποθήκες της εταιρείας με έξοδα του αποστολέα. Μετά την πάροδο του εξαμήνου το αντικείμενο θεωρείται οριστικά ανεπίδοτο και ακολουθείται διαδικασία καταστροφής του κατόπιν συντάξεως σχετικού πρακτικού καταστροφής από την εταιρεία.
Από παραπάνω διαδικασία εξαιρούνται τα αντικείμενα τα οποία έχουν παρακρατηθεί επίσημα ή έχει δηλωθεί από τον αποστολέα ότι έχουν αξία μείζονα των 100 ευρώ, οπότε αποδίδονται στην Ε.Ε.Τ.Τ.

ΑΡΘΡΟ 14: Η διαδικασία επίλυσης γίνεται είτε μέσω Φιλικού διακανονισμού: έγγραφη επικοινωνία του χρήστη με την «TCS COURIER SERVICES» για την επίτευξη της επίλυσης της διαφοράς, είτε με τη Συγκρότηση της Επιτροπής Επίλυσης Διαφορών: η «TCS COURIER SERVICES» κατόπιν σχετικού αιτήματος, συγκροτεί Επιτροπή Επίλυσης Διαφορών.

ΑΡΘΡΟ 15: Για κάθε νομική διαφορά μεταξύ της «TCS COURIER SERVICES», αρμόδια είναι τα δικαστήρια Αθηνών.